Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
Karel Čapek
Objednej se
Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
Karel Čapek
Objednej se

MUDr. Alena Večeřová Procházková

Zaměření

Psychiatr, Supervize

Praxe

25000h+
WEB

Co spolu můžeme řešit?

Paní doktorka je zde k dispozici pro náš tým stran supervizí.

O mně

Baví mě v lidech probouzet chuť tvořivě žít.
Vedu klienty v procesu individuální terapie, vedu výcvikové terapie a supervize. Působím jako lektorka ve výcviku psychoterapeutů (Skálův Institut, komunity 8,10,11,15, Český Institut biosyntézy), angažuji se ve výuce budoucích psychiatrů a psychosomatiků i v odborných přednáškách pro lékaře a pracovníky pomáhajících profesí v rámci kurzů pořádaných IPVZ, Remediem a odbornými společnostmi. Hlavní profesní zájem zahrnuje psychosomatiku, deprese a úzkostné poruchy, závislosti, poruchy osobnosti a neurovědní přístupy.
Stále pracuji též jako psychiatr v ordinaci MS Psychiatrie na Spořilově. (www.mspsychiatrie.cz - zájemci o psychiatrickou péči se , prosím, obracejte na ordinaci. Naše kapacita je naplněná, ale ne trvale, pacienti přicházejí a odcházejí.)

Mé CV

psychiatrie: 1996 promoce na 1.LF UK, Atestace z psychiatrie I a II (1999, 2002), Funkční specializace v psychoterapii 2008, Certifikace v psychosomatice 2017
psychoterapie: Sebezkušenostní výcvik SUR, 4. komunita Skálova institutu,1997-2001(Frouzová, Heller), 2012-2016 Výcvik v integrativní supervizi (ČIS, Čermáková, Pffeiffer) 2012-2016 Výcvik v biosyntetické psychoterapii dokončen 2018 (Výcvik III, ČIB, Lucká, Janečková).
Certifikát EAP: 2019

další informace získáte na: mspsychiatrie.cz

chevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram