Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
Karel Čapek
Objednej se
Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
Karel Čapek
Objednej se

O mně

Daniel Baumruk

Jsem terapeut, který jde cestou kvality a ne kvantity. To znamená, že jdu cestou osobního a rodinného terapeuta. V terapiích praktikuji integrativní přístup, který mi dává spektrum možností, jak Vás mohu Vaší nepohodou provázet a hledat s Vámi cestu trvalé změny. Jsem hodně kulturně a sportovně založený člověk, který si k integrativnímu přístupu došel nejen studiem, ve kterém dál pokračuji, ale také životními zkušenostmi a sebezkušeností. Dospěl jsem si k tomu, že žádný terapeutický směr a přístup není špatný. Naopak řada přístupů má podobné prvky, modely... a jsou jen jinak pojmenovaná. Tyto zkušenosti mě naučily pozorovat terapii jinak. Na mé práci se mi líbí, že v cíli pomoci klientovi najít jeho pohodu v životě, mohou tyto přístupy spolupracovat a nikoliv se vymezovat.To má pak velký přínos i pro samotného klienta, který v terapii může získat a objevit další spektrum barev své nepohody a následně i pohody.
Rád čtu životopisy, mám rád adrenalinové sporty, vysokohorskou turistiku, střelbu, bojová umění, hudbu jak aktivně - tak pasivně, cestování a povídání si s lidmi. Zajímají mě životní příběhy a rád budu naslouchat i tomu Vašemu.

Jak šel čas

2019 - do současnosti

Soukromá terapeutická praxe v Praze.

2019 - 05. 2021

Terapeutická činnost (skupinové, umělecké a individuální terapie) v Bránickém sanatoriu Moniky Plocové

2019 - 09.2020

Spolupráce a působnost v ambulantní a doléčovací službě. Skupinové  a individuální terapie
Zařízení sociální intervence Kladno

2016  - 2018

založena D-poradna. V r.2018 přesunuta činnost do Prahy.

2016 - 2018

Bílý nosorožec o.p.s. působnost v projektu Dům na půl cesty a v ESF projektu Odvaha ke změně cílená na oblast sekundárních prevencí a věk klientů 15 - 18let.
(K 31.12.2018 ukončena činnost organizace)

2016 - 2018

preventista na vzdělávacích turnusech Umělecké agentury Ambrozia o.p.s.

2014 - 2015

terapeutická činnost v Náš svět o.p.s. v oddělení archa. Zařízení je určeno mužům a ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s poruchami chování, specifickými potřebami, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

2010 - 2018

PADASFM z.s. - program zaměřen na branou přípravu a prevenci kriminality u dětí a mládeže ve věku 13 - 17let opřené o prvky integrativní psychoterapie.

2010 - 2012

Další zkušenosti jsem získával v terapeutické komunitě Renarkon o.p.s. - terapeutická činnost pro cílovou skupinu klientů s kriminální minulostí, psychickými a zdravotními obtížemi spojené s předešlým dlouhodobě užíváním návykových látek. Jinými slovy terapeutická komunita je místem, která poskytuje lidem s trvalou závislostí (látkovou i nelátkovou) léčbu ve chvíli, kdy jiné formy léčby selhávají.

2008 - 2010

Působnost v Dětském domově se školou Ostrava-Kunčice - výchovná a terapeutická činnost s cílovou skupinou dětí s vážnými poruchami chování, s přechodnou nebo trvalou duševní poruchou vyžadující výchovně léčebnou péči.

2001 - 2008

Centrum nové naděje sdružení Klubko - Tvorba adaptačních programů a psychoher pro cílovou skupinu studentů a pedagogů.

Aktuálně se dál dlouhodobě vzdělávám:
This is a block of text. Double-click this text to edit it.

- Kurz: Práce s terapeutickými kartami
- Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (model SUR) - 5 let - Skálův institut o.p.s.
- Základy krizové intervence - Remedium o.p.s.
- Trauma I. - Remedium o.p.s.
- Trauma II. - Remedium o.p.s.
- Kurz vyjednávání.
- Asistent pedagoga - Kvic o.p.s.
- Pracovník v sociálních službách.
- Pracovník v oblasti přípravy minoritních skupin s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce - Univerzita Palackého v Olomouci.

Zajímá Vás dění kolem psychologie a psychoterapie? Po rozkliknutí tohoto odkazu můžete sledovat, kde přednáším a kde se můžete setkat s mými články a příspěvky.

DANIEL BAUMRUK

Váš partner tam, kde se o svých nepohodách obáváte mluvit.
poradna:
Opletalova 55, Praha 1
sídlo společnosti:
Lískovecká 1752, Frýdek-Místek

Napište nám

Napište mi

Uvedené informace jsou využity pouze ke komunikaci s Vámi či zasílání newsleterů.

*povinné pole

chevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram