Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
Karel Čapek
Objednej se
Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
Karel Čapek
Objednej se

Manželská poradna

V partnerské poradně řeším s klienty jejich samotný vztah popř. volbu partnera a ujasnění si toho jaký typ partnera chtějí a kam chtějí v životě směřovat. V manželské poradně či terapii se dotýkáme již rozsáhlejších témat, které daleko intenzivněji zasahují do životů každého z nich. Věnovat se můžeme očekávání každého partnera od manželského vztahu. Volbě partnera, a to v rovině jestli se naplňují ty  vize a představy, se kterými do svazku vstupovali nebo se mění. Taky můžeme mluvit o vývoji vztahu v čase tzn. Např. téma druhého manželství, krizím … nebo taky vnitřním manželským situacím (finance, trávení volného času … až po sexuální soužití nebo domácí násilí).

Na terapiích otevíráme velmi často témata, která jsou ve vztazích tabuizována. Jsou to právě témata, které manželé cítí, ale neumějí o nich mluvit nebo je cítí a neumí je pojmenovat. Takové situace vznikají často v okamžicích, kdy se začínáme bát o lásku a ztrátu partnera. Příčiny mohou být v rozdílnosti názorů, jak hospodařit s penězi, jak přistupovat k výchově dětí až po sexuální potřeby a touhy. Skutečnost je taková, že ať je příčinou konfliktu a obav cokoliv je to natolik silné, že bariéra stojí mezi manžely a neumějí o tom spolu mluvit. Na sezeních tak hledáme cesty a učíme se o takových situacích mluvit. Mnohdy totiž naše obavy ze ztráty partnera a lásky jsou jen naší vnitřní konstrukcí. Ve chvíli, kdy tomu ale začneme skutečně věřit, tak se tyto myšlenky často stávají realitou, protože konflikt se vyhrocuje nonverbální komunikací (mimikou, gesty apod.)

Představte si to na příkladu, kdy ve vztahu vyprchala intimita a sexuální potřeby nejsou uspokojovány dle představ partnera nebo je to i vzájemné. Sex se stává rutinou. Necítíte zájem, hravost, erotiku apod. Smyšlený pár vykreslíme transparentně. Obě roviny a přístupy k tématu sexu. Žena úspěšná manažerka, která je během dne stavěna do dominantních rolí a doma třeba očekává, že bude moct vypnout a uvolnit se. Muž pedagog, který pochází z rodiny hluboce věřící. Má smysl pro pravidla, řád, etiku, morálku apod.

Ženě nedělá problém o sexu a svých potřebách mluvit, že by ráda byla při sexu hodně submisivní a dominanci nechala na svém muži. Vždy, když se ale pokusí na to přivést řeč, tak muž z konverzace uteče, protože debatu o sexu vnímá jako něco neslušného. Sám by však uvítal zpestření v sexuálním životě, ale bojí nebo stydí si o to manželce říct. Vzniká tak u obou dojem, že jeden druhého nezajímá a je odmítán a ve skutečnosti je opak pravdou. Touží po sobě, ale neumějí si k sobě najít cestu.

Terapeut je zde pak k dispozici, aby manželům zprostředkoval bezpečné prostředí, kde o takových tématech mohou mluvit a mohou se učit komunikovat bez výčitek a obviňování, které často napětí zvyšují. Učí se spolu mluvit o sobě, svých potřebách a o tom jak by to chtěli ve vztahu mít. Učí se otevřenosti a čitelnosti ve vztahu. Mohou se ale taky učit partnera skutečně poznávat a zjistit, kde jsou jeho citlivé témata. Témata, o kterých se mu obtížně mluví a nevnímat to jako projev nedůvěry, ale projev skutečnosti, že o daných tématech se prostě boji mluvit. Učí se tak pak trpělivosti.

Přirovnal bych to ke komunikaci v cizím jazyce. Přijedete do jiné země a je třeba se domluvit cizí řečí. Cizinec, když pozná, že si nejste jeho řečí jistí a nejste tak jazykově zdatní, tak např. zpomalí tempo hovoru nebo Vám pomáhá gesty či výraznější artikulací ba dokonce si pomůže i tužkou a papírem. A to proto, aby Vás neodradil ve studiu jeho řeči.

Témat je ovšem celá řada a každý vztah je jiný. Máte-li Vy nějaké téma, které Vás tíží a vytváří Vám nepohodu ve Vašem životě, tak mě neváhejte kontaktovat a domluvíme se na spolupráci.

 

Reference

recenze Google
"Občas si myslím, že Dan není skutečný :-)

Když se podívám zpátky, je až neuvěřitelné,
jaký člověk jsem byla, když jsme se poprvé setkali
a kým jsem dnes.
Díky Danovi jsem našla cestu sama k sobě ,
získala sebevědomí, sebedůvěru a především chuť
a sílu svůj život žít a ne jen přežívat.

Danův nakažlivý úsměv a optimismus
odboural veškeré mé prvotní obavy z otevření citlivějších témat
a každá terapie je pro mě velkým posunem v sebepoznání
a v cestě za svým snem.

Dan přesně ví, co ve svém životě chce a má dar
ukázat Vám, že Vy to víte také.
Dokáže Vás nasměrovat, nastartovat
a být Vám nejen terapeutem, ale i učitelem.

Často se říká, že nic se neděje náhodou a vše špatné je pro něco dobré.
Já věřím, že i toto mé horší období mělo svůj podstatný význam!
Díky němu jsem měla možnost poznat tohoto výjimečného člověka,
který mi otevřel nové dveře k mému „JÁ“."
Lenka Pěnkavová
"pán má skutečně dar na řešení problémů mezilidských vztahů"
Petr Kletečka

Objednej se

objednejte se

Vyberte požadovanou terapii a / nebo terapeutický program

*povinné pole

Vzdělání

Aktuálně se dál dlouhodobě vzdělávám:
This is a block of text. Double-click this text to edit it.

- Kurz: Práce s terapeutickými kartami
- Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (model SUR) - 5 let - Skálův institut o.p.s.
- Základy krizové intervence - Remedium o.p.s.
- Trauma I. - Remedium o.p.s.
- Trauma II. - Remedium o.p.s.
- Kurz vyjednávání.
- Asistent pedagoga - Kvic o.p.s.
- Pracovník v sociálních službách.
- Pracovník v oblasti přípravy minoritních skupin s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce - Univerzita Palackého v Olomouci.

Přednáším a publikuji

Zajímá Vás dění kolem psychologie a psychoterapie? Po rozkliknutí tohoto odkazu můžete sledovat, kde přednáším a kde se můžete setkat s mými články a příspěvky.

Certifikáty, diplomy a ocenění

S čím Vám mohu pomoci?

Všude tam, kde se o svých nepohodách obáváte mluvit
chevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram