Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
Karel Čapek
Objednej se
Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
Karel Čapek
Objednej se

Školní preventivní poradenství

Představení:

V této službě bych Vám rád představil Mgr. Lucii Šinkovou Pospíšilovou, učitelku a školní metodičku prevence.

Kdo je to školní metodik prevence? Co je náplní jeho práce? Věřím, že značná část rodičů zná na tyto otázky odpověď. Zkušenosti rodičů s řešením problémů, kterými se školní metodik prevence zabývá, však mohou být rozličné, ne vždy uspokojující. Může se také stát, že rodič nevěří, že škola problém vyřeší správně, nebo stojí o nezávislou konzultaci. Proto Vám zde chceme nabídnout službu, která pomáhá s řešením zátěžových situací, které pedagogové školy nejsou schopni z různých důvodů řešit. Lucka se této oblasti školství věnuje řadu let, má v ní zkušenosti a hlavně výsledky. Tuto službu si můžete zvolit v těchto podobách – online poradenství nebo osobní setkání (poradenství/terapie). Finální koncept a délka spolupráce se bude vždy odvíjet od rozsahu a závažnosti Vašeho problému či problému Vašeho dítěte.

 
- Daniel Baumruk - 


1) Školní prevence (on-line , individuální konzultace)

„Když rodič potřebuje navštívit školu/když škola vyžaduje návštěvu rodiče“

- definování cíle návštěvy školy (dle charakteru problému)

- podpůrné mechanismy - na co je možné se připravit před návštěvou školy (školní legislativa/právní opora, vhodná argumentace, legitimní požadavky ze strany rodiče/školy apod.)

- návrhy řešení (dle charakteru problému)

- konzultace průběhu jednání rodiče a zástupců školy a zhodnocení závěrů jednání - co je možné dělat dál?

„Když se dítě ve škole potýká s…“

- poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.)

- poruchami chování (agrese, impulsivita, drzé chování, lhářství, podvody, nerespektování druhých atd.)

- ADHD terénem (podpůrná opatření ze strany školy i rodiny, školní/domácí režim, vztahy s vrstevníky atd.)

- autistickou diagnózou (podpůrná opatření ze strany školy i rodiny, školní/domácí režim, vztahy s vrstevníky, práce s emocemi atd.)

- sociální izolovaností (introvertní dítě, dítě s fyzickým handicapem atd.)

„Když je dítě ve škole/v online prostředí vystaveno…“

- psychickému/fyzickému ubližováním (vyrovnání se s traumatizující zkušeností, zvládání úzkosti, osvojení si podpůrných mechanismů chránících před dalším možným ubližováním, emocionální opora atd.)

- kyberšikaně/stalkingu/cyberstalkingu

2) Rodinná prevence (on-line, osobní konzultace)

„Když je rodina v nepohodě“

- komplikované vztahy „rodič – dítě“ (zjištění příčiny/řešení příčiny/narovnání vztahů)

- dítě s diagnózou (hledání východisek dle charakteru problému)

- sebepoškozující se dítě (drogy, alkohol, léky, fyzické ubližování si, poruchy příjmu potravy atd.)

pozn.: Služba je dostupná od 1.7.2021. Objednávat se už můžete nyní. 

DANIEL BAUMRUK

Váš partner tam, kde se o svých nepohodách obáváte mluvit.
poradna:
Opletalova 55, Praha 1
sídlo společnosti:
Lískovecká 1752, Frýdek-Místek

Napište nám

Uvedené informace jsou využity pouze ke komunikaci s Vámi či zasílání newsleterů.

*povinné pole

Objednej se
chevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram